Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wąbrzeźnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie  sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie powiatu wąbrzeskiego. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów, pedagogów i logopedów, których celem jest niesienie pomocy zarówno dzieciom i młodzieży jak i ich rodzicom. Ścisła współpraca ze szkołami i przedszkolami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych jak

i rodzinnych.

 

Nasze usługi są bezpłatne, dobrowolne, nie wymagają skierowań.

 

Zapraszamy 

 

 

UWAGA

w okresie urlopowym: lipiec, sierpień

Poradni czynna od 7.00 do 15.00